Start O firmie Pliki do pobrania Galeria Referencje Kontakt

Najlepszy partner dla Ciebie

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 1. 1 tytuł projektu

„ Kontynuacja internacjonalizacji działań przedsiębiorstwa PARTNER Sp. z o.o. w Głuchołazach”

 1. Charakterystyka finansowa projektu

Całkowite koszty :                                          255916,89 PLN

Wnioskowana kwota wsparcia :                148175,86 PLN

 1. Okres realizacji projektu

26.06.2018 – 25.06.2020

 1. Opis projektu

Projekt dotyczy podejmowania działań związanych z zawiązaniem współpracy gospodarczej z przyszłymi kontrahentami z dotychczasowych rynków zagranicznych w zakresie nowych produktów Wnioskodawcy w ramach branży nagłośnieniowej. Projekt związany jest z działaniami promocyjnymi i mającymi na celu zwiększenie udziału przedsiębiorstwa na dotychczasowych rynkach zagranicznych, w szczególności poprzez udział w międzynarodowych targach, poprzez organizację i uczestnictwo w misjach gospodarczych oraz szeroko zakrojoną promocję firmy i jej produktów – celem zwiększenia przychodów przedsiębiorstwa pochodzących z exportu, zwiększenia liczby odbiorców, zintensyfikowania powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenia rozpoznawalności marki Wnioskodawcy na rynkach zagranicznych. W związku z powyższym cele projektu przyczyniają się do realizacji celu Działania 2.4 RPO WO 2014-2020.

 1. Cel projektu

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie udziału przedsiębiorstwa PARTNER na rynkach zagranicznych poprzez realizację działań przewidzianych w przedmiotowym wniosku. Tym samym celem projektu jest stworzenie szerokich możliwości współpracy, a co za tym idzie wejście na dotychczasowe rynki zagraniczne z nową ofertą produktową. Planowany do realizacji projekt ma zapewnić wzmocnienie przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. Dzięki działaniom promocyjnym oraz nakierowanym na rozwój współpracy gospodarczej przedsiębiorstwo PARTNER wejdzie na dotychczasowe rynki zbytu z nowymi produktami, poszerzając kanały sprzedaży dla produktów własnej produkcji. Uzyskanie zamierzonego celu możliwe będzie wyłącznie poprzez zapewnienie niezbędnych działań prowadzonych w ramach działań z zakresu współpracy gospodarczej. Projekt w sposób bezpośredni wpłynie na cel działania 2.4 RPO WO 2014-2020, tj. na zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w całkowitej sprzedaży przedsiębiorstwa. Dodatkowo poprzez rozwój eksportu produktów nastąpi wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocję polskich produktów na zagranicznych rynkach co przyczyni się do postrzegania Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego. Projekt będzie służył także jako instrument rozwoju internacjonalizacji.

Krótkoterminowymi celami realizacji projektu będzie wejście na dotychczasowe rynki zagraniczne z nowymi produktami, dotychczas niedostępnymi na wskazanych rynkach.

Długoterminowymi celami podejmowanych działań będzie :

 • dostosowanie oferty przedsiębiorstwa do oczekiwań i wymagań branżowych
 • możliwość zwiększenia sprzedaży
 • zmniejszenie ryzyka związanego z funkcjonowaniem na rynku poprzez rozszerzenie zakresu klientów