Start O firmie Pliki do pobrania Galeria Referencje Kontakt

Najlepszy partner dla Ciebie

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

Dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 2014-2020.

1.Tytuł projektu

„Internacjonalizacja działań przedsiębiorstwa Partner Sp. z o.o. w Głuchołazach”

2.Charakterystyka finansowa projektu

Całkowite Koszty: 439 733,35

Wnioskowana kwota wsparcia: 254605,61

3.Okres realizacji projektu

4. Opis projektu

Projekt dotyczy podejmowania działań związanych z nawiązywaniem współpracy gospodarczej z przyszłymi kontrahentami oraz kooperantami w zakresie produktów oferowanych przez Partner Sp. z o.o. Projekt związany jest także z podejmowaniem działań promocyjnych mających na celu zwiększenie udziału przedsiębiorstwa w rynku zabezpieczeń ( produkcja głośników przemysłowych), w szczególności poprzez udział w krajowych imprezach wystawienniczo-targowych o zasięgu międzynarodowym oraz poprzez organizację zagranicznych misji gospodarczych celem popularyzacji rozwiązań technologicznych, oferty produktowej oraz samego Wnioskodawcy. Projekt związany jest także z doradztwem specjalistycznym w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego.

5.Cel projektu

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie udziału przedsiębiorstwa Partner Sp. z o.o. w rynku branży zabezpieczeń, poprzez rozpropagowanie oraz wprowadzenie do oferty handlowej przedsiębiorstwa nowych, certyfikowanych głośników wykorzystywanych w Dźwiękowych Systemach Alarmowych i w systemach radiowęzłowych. Tym samym celem projektu jest stworzenie szerokich możliwości handlowych, a co za tym idzie maksymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych firmy przy wsparciu nowo utworzonego działu eksportu a także dostosowanie oferty przedsiębiorstwa do wymagań i zapotrzebowania rynkowego. Planowany do realizacji projekt ma zapewnić wzmocnienie przedsiębiorstwa na rynkach krajowym i międzynarodowym, poprzez jego promocję podczas wydarzeń promocyjno- wystawienniczych o zasięgu międzynarodowym oraz podczas spotkań z potencjalnymi kontrahentami na zagranicznych misjach gospodarczych, a w konsekwencji umożliwić osiągnięcie sukcesu rynkowego w postaci ugruntowanej pozycji rynkowej w branży zabezpieczeń. Uzyskanie zamierzonego celu możliwe będzie wyłącznie poprzez zapewnienie niezbędnych procesów prowadzonych w ramach działań z zakresu współpracy gospodarczej w wymiarze krajowym oraz zagranicznym.

Projekt w sposób bezpośredni wpłynie na cel działania 2.4 RPO WO 2014-2020, tj. na zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w całkowitej sprzedaży przedsiębiorstwa. Dodatkowo poprzez rozwój eksportu produktów wnioskodawcy nastąpi wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocję polskich produktów na zagranicznych rynkach co przyczyni się do postrzegania Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych a także zapewni zwiększenie wielkości polskiego eksportu oraz liczby przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową. Rozwój współpracy gospodarczej wpłynie na stworzenie silnej- wyjściowej pozycji rynkowej, zwiększenie konkurencyjności firmy na krajowym oraz międzynarodowym rynku.

Krótkoterminowymi celami realizacji projektu będzie wejście na obecne rynki z nową ofertą produktową, a tym samym zawarcie nowych kontraktów handlowych.

Długoterminowymi celami podejmowanych działań będzie:

 • dostosowanie oferty przedsiębiorstwa do oczekiwań i wymagań klientów
 • możliwość zwiększenia sprzedaży, a tym samym pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych zgodnie z istniejącymi kontraktami i zamówieniami
 • ugruntowanie i ustabilizowanie pozycji rynkowej
 • zmniejszenie ryzyka związanego z funkcjonowaniem na rynku poprzez rozszerzenie zakresu klientów.

koszulki z własnym nadrukiem

koszulki religijne

koszulki wędkarskie